Tylko do wyczerpania magazynu wersja angielsko-polska !!!                      
  English text
Ściągnij plik w PDF:
 • ZAMÓWIENIE (111 kB) z cennikiem
 • opis (121 kB) pozycji wydawniczych
 • opis (205 kB) warunków
  kontraktu FIDIC 1999

Wydawnictwo COSMOPOLI

COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

korespondencja: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa

tel. | fax (48) 22 849 0028

kontakt: wt.-pt. | 11:00-15:00

 
                               
     

 
 
Doradztwo

Wydawnictwo

 • lista
 • opis
 • cennik
 • zamówienie
 • Szkolenie

   
 • Kliknij numer katalogowy, aby przeczytać cenę pozycji


  F027
  FIDIC: Warunki kontraktu na realizację EPC/pod-klucz

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2000 ISBN 83-86810-11-4
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1999 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Całkowicie nowy wzór FIDIC The EPC/Turnkey Contract (FIDIC Silver Book – Srebrna Książka FIDIC), odpowiedni jest do przedsięwzięć finansowanych prywatnie lub prywatnie/publicznie w systemie BOT lub podobnym, gdzie “Koncesjonariusz” (który jest tu Zamawiającym) bierze całkowitą odpowiedzialność za finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację Przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć, gdzie Zamawiający – który zapewnia finansowanie – życzy sobie zrealizować Przedsięwzięcie na zasadzie pod-klucz ze stałą ceną.
  >>> więcej (po angielsku) na stronie
  FIDIC

  F029 - POZYCJA WYCZERPANA !!!
  FIDIC: Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem
  DLA URZĄDZEŃ ELECTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH, ORAZ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH
  I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2000 ISBN 83-86810-13-0
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1999 i tłumaczenie polskie

  Wzór FIDIC The Plant and Design/Build Contract (FIDIC New Yellow Book – Nowa Żółta Książka FIDIC), który faktycznie uaktualnia i zastępuje obecną “Żółtą Książkę” z 1987 r. i “Pomarańczową Książkę” z 1995 r. – odpowiedni jest do większych lub bardziej złożonych przedsięwzięć, w których większość prac projektowych ma wykonać Wykonawca.
  >>> więcej (po angielsku) na stronie
  FIDIC

  F030
  FIDIC: Warunki kontraktu na budowę
  DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH
  PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2000 ISBN 83-86810-14-9
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1999 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Wzór FIDIC The Construction Contract (FIDIC New Red Book – Nowa Czerwona Książka FIDIC), który faktycznie uaktualnia i zastępuje obecną “Czerwoną Książkę” z 1987 – odpowiedni jest do większych lub bardziej złożonych przedsięwzięć, w których Zamawiający (lub Inżynier) ma wykonać prace projektowe. >>> więcej (po angielsku) na stronie FIDIC

  F201
  FIDIC: Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych
  CZĘŚĆ I. WARUNKI OGÓLNE Z WZORAMI OFERTY I POROZUMIENIA KONTRAKTOWEGO
  CZĘŚĆ II. WARUNKI SZCZEGÓLNE ZE WSKAZÓWKAMI DLA SPORZĄDZENIA KLAUZUL CZĘŚCI II

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1992 ISBN 83-901937-0-1
  Angielski tekst 4. wydania FIDIC 1987 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Warunki te (tzw. stara książka FIDIC) przewidziane są dla inwestycji złożonych głównie z robót inżynieryjno-budowlanych, zaprojektowanych przez Zamawiającego (lub na jego rzecz), z wyceną po stawkach przewidzianych w kontrakcie, pomierzonych ilości wykonanych robót. Używane przy zawieraniu kontraktów międzynarodowych, a z pewnymi uproszczeniami także przy kontraktach krajowych.

  F202
  FIDIC: Procedura przetargowa

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1992 ISBN 83-901937-6-0
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1980 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Procedura zbierania i oceny ofert na roboty inżynieryjno-budowlane, przeznaczona głównie dla Zamawiających, ale może ona ułatwić wykonawcom złożenie ofert na wykonanie zadań, do których wykonania mają stosowne kwalifikacje.

  F202fp - POZYCJA WYCZERPANA !!!
  FIDIC: Standardowy formularz prekwalifikacyjny dla wykonawców

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1992
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1980 i tłumaczenie polskie

  Formularz ten pomaga klientom wydzielenie tych przedsiębiorstw, których kwalifikacje umożliwią satysfakcjonujące wykonanie zamierzonego przedsięwzięcia.

  F331
  FIDIC: Wzór umowy o usługach Klient / Konsultant
  "FIDIC White Book" (tzw. Biała Książka FIDIC)

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2003 ISBN 83-86810-08-4
  Angielski tekst 2. wydania FIDIC 1991 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Dokument ten polecany jest do użycia w umowach na sporządzanie studiów przedinwestycyjnych i studiów wykonalności, projektowanie i zarządzanie budową, jak też na kierowanie realizacją przedsięwzięcia.

  F332
  FIDIC: Umowa o podwykonanie usług doradczych

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2003 ISBN 83-86810-15-7
  Angielski tekst 2. wydania FIDIC 1992 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Dokument ten polecany jest do użycia przy podzleceniu usług doradczych. Zaleca się użycie tej umowy o podwykonanie usług doradczych szczególnie wtedy, gdy główna umowa jest oparta na "Wzorze umowy o usługach Klient/Konsultant" FIDIC.

  F333
  FIDIC: Umowa konsorcjum przy usługach doradczych

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2003 ISBN 83-86810-16-5
  Angielski tekst 2. wydania FIDIC 1992 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Dokument ten polecany jest do użycia przy umowach na utworzenie konsorcjum dla złożenia klientowi propozycji i wykonania usług doradczych.

  F406- POZYCJA WYCZERPANA !!
  FIDIC: Wytyczne i ustalenia wyjściowe
  do szacowania kosztu przedsięwzięcia

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1994 ISBN 83-901937-4-4
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1980 i tłumaczenie polskie

  Dokument ten zawiera użyteczną listę pozwalającą sprawdzić opracowywany szacunek kosztów.

  F509
  FIDIC: Wybór według zdolności
  WYTYCZNE FIDIC DO WYBORU INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW NA PODSTAWIE JAKOŚCI

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1995 ISBN 83-901937-9-5
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1975 i tłumaczenie polskie
  - tylko do wyczerpania magazynu !!!

  Dokument ten podaje zalecane przez FIDIC zasady wyboru konsultanta według jego zdolności do odpowiedniego wykonania usług, a nie tylko według ceny tych usług.

  Z636 - POZYCJA WYCZERPANA !!
  UZP: Umowy o roboty budowlane
  Wzory UZP 2005 z przewodnikiem

  Wydanie COSMOPOLI 1995 ISBN 83-901937-17-3
  Tylko tekst polski

  Zestaw tekstów ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych wybranych i zastawionych w całość przez Marka Rdułtowskiego

  F638
  FIDIC: Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności materialnej elementarne wiadomości

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2004 ISBN 83-86810--
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1994 i tłumaczenie polskie

  Dokument ten przedstawia wprowadzenie do kwestii ubezpieczenia inżynierów konsultantów.

  F711
  FIDIC: Przewodnik do Białej Książki
  (Przewodnik do "Wzoru umowy o usługach klient/konsultant")

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1997 ISBN 83-86810-03-3
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1991 i tłumaczenie polskie

  Cel Przewodnika do Białej Książki jest dwojaki: (1) pomoc dla tych, którzy chcą sformułować umowę na doradztwo, używając Białej Książki tak jak została opublikowana lub w charakterze głównego źródła informacji, oraz (2) dostarczenie pewnego zarysu uzasadnienia postanowień Białej Książki i zawartości przewodnika, traktującej o przygotowywaniu umowy, w oparciu o Białą Książkę.

  F722
  FIDIC: Warunki kontraktu podzlecenia
  robót inżynieryjno-budowlanych

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1997 ISBN 83-86810-06-8
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1994 i tłumaczenie polskie

  Warunki te są ściśle dopasowane i przeznaczone explicit do użycia z “Warunkami kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych”, zastosowanymi w kontrakcie głównym. Elementy w nich zawarte, takie jak słownictwo, procedury czy zdefiniowane terminy, są spójne z warunkami kontraktu głównego. Użycie ich pozwala na uniknięcie żmudnego i czasochłonnego uzgadniania warunków obydwu kontraktów.

  F725
  FIDIC: Suplement do warunków kontraktowych
  dla robót inżynieryjno-budowlanych

  Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1997 ISBN 83-86810-09-2
  Angielski tekst 1. wydania FIDIC 1996 i tłumaczenie polskie

  Suplement do "Warunków kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych", obejmujący następujące działy: (A) - Komisja ozjemcza, (B) - Zapłata na zasadzie ryczałtu oraz (C) - Spóźnione poświadczenie

 •  
       
    Ściągnij plik w PDF:
  • ZAMÓWIENIE (102 kB) z cennikiem
  • opis (121 kB) pozycji wydawniczych
  • opis (205 kB) nowych
   pozycji wydawniczych
   
           
       

   
    Witryna Cosmopoli    

  COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

   
       

  korespondencja: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa

   
       

  tel. | fax (48) 22 849 0028

   
       

  kontakt: wt.-pt. | 11:00-15:00

   
    Początek strony  

  Doradztwo

  Wydawnictwo

  Szkolenie

   
       

  consultants@cosmopoli.pl

  publi_fidic@cosmopoli.com.pl

  seminaria@cosmopoli.waw.pl